Date: September 9-11, 2016
Venue: Grand Ballroom, Baekyangro, Yonsei University, Seoul, Korea
Deadline for Pre-registration: August 28, 2016
Deadline for Lecture Submission: August 20, 2016